Animator (Contract)

Location: Orlando, Florida, United States

Uwaga

Ta stanowisko pracy nie jest już dostępne.

Requisition Number: 163928

Position Title: Contingent

External Description:

Animator (Contract)

Role Overview

Animators portray movement and behavior by building their animations from connecting through production, at multiple points in the asset pipeline. In EA SPORTS, most often their skill is used to give life to the human characters in the game, but sometimes, animations are also applied to objects, scenery, vegetation, environmental effects, and other objects. Animators will create emotionally believable characters that allow gamers to work with the game, in a realistic and believable fashion. In a game like Madden, the gamer expects the animated action to be a realistic representation of the action they'd see in an actual football game.

EA Animators use specialized software packages, including Maya, 3ds Max, and our proprietary animation engine to create the animations for both in-game behaviors and predefined sequences (or cut scenes). Other responsibilities would include creating effects and activities such as blending, tagging, state transitions, compression, and expression. Animators need an understanding of classic animation principles such as staging, squash and stretch, timing, anticipation, body exaggeration, and arcs.

What skills does EA look for?

EA looks for Animators who demonstrate proficiency in animation packages including Maya, 3ds Max, MotionBuilder, and experience with proprietary or commercially available game engines such as Unity or Unreal. You will work with proprietary animation run-time integration tools; they are knowledgeable in the technical aspects of rigging and skinning characters for animation; they have an ability to animate the human form, giving the character weight, personality, mood, and believability; they are comfortable animating in realistic and stylized motion, and they can demonstrate an understanding of classic animation principles and fundamentals.

Game animation must be simple and expressive. The Animator should know how to reveal attitude, emotions, and mood through a character's movement and behavior, and can create memorable characters to appeal to players and have knowledge of the timing and appearance of human and animal movement and facial expressions. At EA, Animators usually have a degree in Fine Arts or Computer Animation and it is desirable to see some knowledge of programming..

City:

State:

Remote?:

Community / Marketing Title: Animator (Contract)

Company Profile:

Electronic Arts Inc. to światowy lider w dziedzinie produkcji interaktywnego oprogramowania rozrywkowego. EA oferuje gry, treści i usługi internetowe dla podłączonych do internetu konsol, komputerów osobistych, telefonów komórkowych i tabletów.

EEOText: EA jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszystkie decyzje dotyczące pracowników są podejmowane bez względu na: rasę, kolor skóry, przynależność etniczną, kraj pochodzenia, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek, informację genetyczną, wyznanie, niepełnosprawność, stan zdrowia, stan cywilny lub rodzinny, status kombatanta lub jakąkolwiek inną cechę chronioną prawnie. Rozpatrzymy również aplikacje wykwalifikowanych osób skazanych prawomocnym wyrokiem zgodnie z obowiązującym prawem. EA zapewnia także miejsca pracy dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującym prawem.

Date Opened: 2021-02-02 00:00:36.16

EEO Employer Verbiage:

EA jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszystkie decyzje dotyczące pracowników są podejmowane bez względu na: rasę, kolor skóry, przynależność etniczną, kraj pochodzenia, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek, informację genetyczną, wyznanie, niepełnosprawność, stan zdrowia, stan cywilny lub rodzinny, status kombatanta. EA dostosowuje miejsca pracy dla niepełnosprawnych pracowników lub kandydatów zgodnie z obowiązującym prawem.

Click here to view our Data Privacy Policy.

google-site-verification: google7f7a22bb8fdf2c3d.html