filler

Software Engineer II

Location: Shanghai, Shanghai, China

Meddelande

Befattningen är inte längre öppen.

Requisition Number: 167034

Position Title: Software Engineer II

External Description:

职位描述

-巩固我们现有的游戏,基于我们现有游戏的基础上,开发新的游戏内容,从而保证我们的游戏在相应市场上的领先地位。

-参与游戏原型、系统架构和功能模块的设计和开发,为中国游戏市场提供高质量的产品。

-与 QA 密切合作,寻找缺陷,并进行游戏内测、公测以及正式发布版本的验收测试。

-研究网络游戏框架和必须的基础架构以及技术。

-帮助创建技术规格和软件架构文档。

-及时向上级交流项目的进度、问题和风险等。

-根据需求支持外部的开发团队。


任职资格

-计算机科学或相关领域的本科或者硕士学历。

-有 2 年以上服务端开发经验,熟练掌握一门服务端开发语言。

-基本功扎实,学习能力强,能够快速解决问题。

-能自主寻找所需资源,能够在紧迫的时间内以及没有监督的情况下高效地工作。

-优秀的沟通技巧和团队合作能力。

 

City:

State:

Remote?: 0

Community / Marketing Title: Software Engineer II

Company Profile:

Electronic Arts Inc. är ett globalt ledande mjukvaruföretag för interaktiv underhållning. EA levererar spel, innehåll och onlinetjänster för internetuppkopplade spelkonsoler, persondatorer, mobiltelefoner och surfplattor.

EEOText: About EA At Electronic Arts, we exist to Inspire the World to Play. We create extraordinary new game experiences for our millions of players everywhere by bringing together talented people that combine creativity, innovation, and passion. We know that our strength lies in the diversity of our people. We immerse our employees into an inclusive culture, and provide opportunities for learning and leading that allow them to do the most impactful and rewarding work of their careers. We put our people first. We provide comprehensive benefit packages with a focus on health and wellbeing to support your needs and help you balance your career and personal life. We provide access to dynamic and collaborative work environments, opportunities to connect and contribute through our Employee Resource Groups, and support for a balanced life with paid time off and new parent leave, plus free video games and so much more! Electronic Arts is an equal opportunity employer. All employment decisions are made without regard to race, color, national origin, ancestry, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, age, genetic information, religion, disability, medical condition, pregnancy, marital status, family status, veteran status, or any other characteristic protected by law. Electronic Arts also makes workplace accommodations for qualified individuals with disabilities as required by applicable law.

Date Opened: 2021-07-13 09:53:13.683

EEO Employer Verbiage:

Om EA

På Electronic Arts är vårt mål att inspirera världen till att spela. Vi skapar fantastiska nya spelupplevelser för miljontals spelare världen över genom att sammanföra talangfulla människor som kombinerar kreativitet, innovation och passion. Vi vet att vår mångfald är vår styrka. Vi skapar en inkluderande kultur för våra anställda och ger dem möjligheter att lära sig nya saker och vägleda andra anställda så de kan utföra sitt livs viktigaste och mest givande arbete.

Vi sätter våra anställda i första rummet. Vi erbjuder omfattande förmånspaket med fokus på hälsa och välstånd för att möta dina behov och hjälpa dig få en bra balans mellan karriären och privatlivet. Vi erbjuder dynamiska och samarbetsinriktade arbetsmiljöer, möjlighet att samverka via våra resursgrupper och hjälp med ett balanserat liv genom betald ledighet, föräldraledighet, gratis spel och mycket mer!

Electronic Arts är en arbetsgivare med lika möjligheter. Alla anställningsbeslut görs utan hänsyn till ras, färg, ursprung, anor, kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, ålder, genetisk information, religion, funktionshinder, sjukdomstillstånd, graviditet, civilstånd, familjestatus, veteranstatus eller annan karakteristik som skyddas av lagen. Electronic Arts gör också arbetsplatsen tillgänglig på det sätt som krävs för kvalificerade personer med funktionshinder, enligt gällande lagar.

Click here to view our Data Privacy Policy.

google-site-verification: google7f7a22bb8fdf2c3d.html