filler

Sr. Site Reliability Engineer

Lokalizacja: Texas, USA

Uwaga

Ta stanowisko pracy nie jest już dostępne.

Requisition Number: 174371

Position Title: Sr Site Reliability Engineer I

External Description:

Production Infrastructure & Engineering (PI&E) organization provides the essential platforms and infrastructure hosting solutions that power EA's live services. Our charter is to make EA's games and services available to all players anytime and anywhere. To do this, we focus on the high availability of infrastructure, primary services, and studio services. We aim to help developers to experiment and build new games quickly with infrastructure services on-demand and workflows that promote rapid development in the cloud. In all of this, we focus on being there for players where and when they want to play.

As a Site Reliability Engineer, your role covers the entire life-cycle of a product-- from helping developers with architecture and delivery to on-call incident response and triage. Your primary focus will be automation and continuous integration/delivery with an emphasis on solving operations issues using software. You will report to the Director of DevOps.

Responsibilities:

 • You will create monitoring, alerting and dashboarding solutions that improve visibility into EA's application performance and business metrics.
 • You will develop and troubleshoot distributed, large-scale production systems spanning on-prem. and cloud-based hosting.
 • You will perform root cause analysis and post-mortems with an eye towards future prevention.
 • You will use automation technologies to ensure repeatability, eliminate toil, reduce mean time to detection and resolution (MTTD & MTTR) and repair services.
 • You will design CI/CD pipelines.
 • You will produce documentation and support tooling for online support teams.

Qualifications:

 • 5+ years of experience monitoring infrastructure and application availability to ensure SLI and SLO.
 • 5+ years of experience with Virtualization, Containerization, Cloud Computing (AWS preferred), VMWare ecosystems, Kubernetes, or Docker.
 • Systems Administration experience, including an understanding of *nix.
 • Network experience, including an understanding of standard protocols/components.
 • Automation and orchestration experience including Chef, Puppet, Terraform, Packer, or Jenkins.
 • Experience writing code in Python, Golang, or Java.
 • Experience working with distributed systems.

City:

State:

Remote?: 1

Community / Marketing Title: Sr. Site Reliability Engineer

Company Profile:

Electronic Arts Inc. to światowy lider w dziedzinie produkcji interaktywnego oprogramowania rozrywkowego. EA oferuje gry, treści i usługi internetowe dla podłączonych do internetu konsol, komputerów osobistych, telefonów komórkowych i tabletów.

EEOText: EA jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszystkie decyzje dotyczące pracowników są podejmowane bez względu na: rasę, kolor skóry, przynależność etniczną, kraj pochodzenia, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek, informację genetyczną, wyznanie, niepełnosprawność, stan zdrowia, stan cywilny lub rodzinny, status kombatanta lub jakąkolwiek inną cechę chronioną prawnie. Rozpatrzymy również aplikacje wykwalifikowanych osób skazanych prawomocnym wyrokiem zgodnie z obowiązującym prawem. EA zapewnia także miejsca pracy dla wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującym prawem.

Date Opened: 2022-06-23 21:31:24.25

EEO Employer Verbiage:

EA jest pracodawcą realizującym politykę równych szans w zatrudnieniu. Wszystkie decyzje dotyczące pracowników są podejmowane bez względu na: rasę, kolor skóry, przynależność etniczną, kraj pochodzenia, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek, informację genetyczną, wyznanie, niepełnosprawność, stan zdrowia, stan cywilny lub rodzinny, status kombatanta. EA dostosowuje miejsca pracy dla niepełnosprawnych pracowników lub kandydatów zgodnie z obowiązującym prawem.

Click here to view our Data Privacy Policy.

google-site-verification: google7f7a22bb8fdf2c3d.html