filler

Mobile Marcomms & Community Manager, Korea

Plats: Seoul, South Korea

Meddelande

Befattningen är inte längre öppen.

Requisition Number: 173988

Position Title: Marketing Specialist II

External Description:

Key Responsibilities

 • EA 모바일 게임 브랜드 관리
 • 넥슨 내부 유관 부서와 협업하여 FIFA mobile 마케팅 퍼포먼스 관리, 빠르게 진행되는 라이브서비스 스케줄에 따른 마케팅 플랜, 실행
 • 글로벌 전략에 맞춘 한국 출시 전략 수립 UA 캠페인 관리
 • 한국 커뮤니티 전략 수립다양한 부서와 협업하여 최고의 커뮤니티 콘텐츠 통합 플랜을 수립하며, 커뮤니티의 의견을 취합하여 유관부서 리포팅 진행
 • EA글로벌 현지화 부서와 협업하여 마케팅 어셋 제작 관리
 • 브랜드, 플랫폼, 미디어와 협업하여 최적의 고객 접점을 최적화
 • 마케팅 에이전시 협업 관리크리에이티브, 이벤트, 미디어, PR, 커뮤니티
 • 마케팅 KPI 관리
 • 마케팅 관리

Skill Requirement

 • 게임/게임 산업에 대한 열정 (EA게임 플레이어 우대)
 • 5 이상의 디지털 마케팅 경험 (글로벌 브랜드, 게임 브랜드 우대)
 • 모바일 서비스 혹은 게임 라이브서비스 마케팅 경험 우대
 • 창의적이고 Player first 마인드
 • 창의적인 캠페인 계획, 실행 카피라이팅 경험
 • 글로벌, 로컬의 여러부서와의 업무 협업 경험
 • 플레이어, 마켓분석을 통한 인사이트 도출 캠페인 적용 경험
 • 마케팅 에이전시 협상 관리 경험
 • 성공적인 소셜미디어, 마케팅 채널, 인플루언서 캠페인 경험
 • 다수의 프로덕트 KPI관리 경험
 • 소셜 리스닝 마켓 트렌드에 대한 지식 보유자
 • 빠르게 변화하는 상황속에서 스스로 계획을 세우고 실행 가능한 인재
 • 한국어 영어 커뮤니케이션 스킬

City:

State:

Remote?: 0

Community / Marketing Title: Mobile Marcomms & Community Manager, Korea

Company Profile:

Electronic Arts Inc. är ett globalt ledande mjukvaruföretag för interaktiv underhållning. EA levererar spel, innehåll och onlinetjänster för internetuppkopplade spelkonsoler, persondatorer, mobiltelefoner och surfplattor.

EEOText: About EA We exist to inspire the world to play. Through innovative technology and immersive storytelling, we deliver new ways of experiencing worlds of interactive entertainment for our millions of players worldwide. Our strength lies in the diversity of our people, combining creativity, innovation and passion. We fully champion inclusive culture, and provide opportunities for growing, learning, and leading that allows for the most impactful and rewarding work of our teams’ careers. We put our people first, and we make sure they’re taken care of both in and out of the office. As we reflect on our learnings and successes from remote work, we aim to provide dynamic, collaborative and flexible work environments for our teams. Our employees connect through our Employee Resource Groups, which are actively involved in driving business decisions every step of the way. But our support doesn’t end at the workplace—we also encourage a balanced lifestyle with paid time off and new parent leave, free video games, fitness reimbursement and more. Our goal is to provide a safe, respectful and inspiring workplace for all of our employees. Through our diversity, equity, inclusion and social responsibility programs, we’re doing the work to give everyone the space to be their full selves while giving back to our community. We’re looking for problem-solvers, game-changers, innovators, dreamers, doers—people that are ready to move the needle and build on our success. As our industry accelerates, we aren’t just keeping up—we’re staying ahead of the game. Electronic Arts is an equal opportunity employer. All employment decisions are made without regard to race, color, national origin, ancestry, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, age, genetic information, religion, disability, medical condition, pregnancy, marital status, family status, veteran status, or any other characteristic protected by law. Electronic Arts also makes workplace accommodations for qualified individuals with disabilities as required by applicable law.

Date Opened: 2022-06-08 06:32:01.193

EEO Employer Verbiage:

Om EA

På Electronic Arts är vårt mål att inspirera världen till att spela. Vi skapar fantastiska nya spelupplevelser för miljontals spelare världen över genom att sammanföra talangfulla människor som kombinerar kreativitet, innovation och passion. Vi vet att vår mångfald är vår styrka. Vi skapar en inkluderande kultur för våra anställda och ger dem möjligheter att lära sig nya saker och vägleda andra anställda så de kan utföra sitt livs viktigaste och mest givande arbete.

Vi sätter våra anställda i första rummet. Vi erbjuder omfattande förmånspaket med fokus på hälsa och välstånd för att möta dina behov och hjälpa dig få en bra balans mellan karriären och privatlivet. Vi erbjuder dynamiska och samarbetsinriktade arbetsmiljöer, möjlighet att samverka via våra resursgrupper och hjälp med ett balanserat liv genom betald ledighet, föräldraledighet, gratis spel och mycket mer!

Electronic Arts är en arbetsgivare med lika möjligheter. Alla anställningsbeslut görs utan hänsyn till ras, färg, ursprung, anor, kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, ålder, genetisk information, religion, funktionshinder, sjukdomstillstånd, graviditet, civilstånd, familjestatus, veteranstatus eller annan karakteristik som skyddas av lagen. Electronic Arts gör också arbetsplatsen tillgänglig på det sätt som krävs för kvalificerade personer med funktionshinder, enligt gällande lagar.

Click here to view our Data Privacy Policy.

google-site-verification: google7f7a22bb8fdf2c3d.html