filler

Technical Director(技术总监)

Plats: Shanghai, China

Meddelande

Befattningen är inte längre öppen.

Requisition Number: 173208

Position Title: Technical Director I

External Description:

岗位职责:
- 监督移动游戏(iOS和安卓)客户端与服务端开发。确保架构和实现满足整个系统的产品需求。
- 领导研发团队,寻找和评估能够带来创新和卓越开发机遇的新技术和工具。
- 倡导品质与效能。设立明确无疑的目标衡量指标,并创建相应的流程和文化来超越它们。
- 协助建立自动化系统以提高QA和技术运维效率。
- 帮助识别技术风险与相应的规避计划。
- 与非技术团队成员沟通技术架构、策略、细节和状态。
- 在团队内部分享知识。应用其他团队学到的经验,并与更广泛的EA技术体系保持一致。

技能要求:
- 计算机科学或相关领域的学士学位,或同等的培训和专业经验。
- 10年以上行业技术经验,包括3年以上软件开发领导职位。
- 扎实的C++和面向对象编程知识。.
- 具备手机、PC或主机其中一个平台的丰富的游戏开发知识和经验。
- 丰富的引擎开发知识和经验,至少精通渲染、动画、物理、底层系统、管线、工具开发其中一个领域。
- 具有扎实的内存管理、多处理器使用和运行时优化知识。
- 了解分布式服务器和云技术。
- 具备软件工程最佳实践和流程的知识。
- 优秀的沟通和文档处理能力。
- 积极主动,以解决问题为导向。

 

City:

State:

Remote?: 0

Community / Marketing Title: Technical Director(技术总监)

Company Profile:

Electronic Arts Inc. är ett globalt ledande mjukvaruföretag för interaktiv underhållning. EA levererar spel, innehåll och onlinetjänster för internetuppkopplade spelkonsoler, persondatorer, mobiltelefoner och surfplattor.

EEOText: About EA We exist to inspire the world to play. Through innovative technology and immersive storytelling, we deliver new ways of experiencing worlds of interactive entertainment for our millions of players worldwide. Our strength lies in the diversity of our people, combining creativity, innovation and passion. We fully champion inclusive culture, and provide opportunities for growing, learning, and leading that allows for the most impactful and rewarding work of our teams’ careers. We put our people first, and we make sure they’re taken care of both in and out of the office. As we reflect on our learnings and successes from remote work, we aim to provide dynamic, collaborative and flexible work environments for our teams. Our employees connect through our Employee Resource Groups, which are actively involved in driving business decisions every step of the way. But our support doesn’t end at the workplace—we also encourage a balanced lifestyle with paid time off and new parent leave, free video games, fitness reimbursement and more. Our goal is to provide a safe, respectful and inspiring workplace for all of our employees. Through our diversity, equity, inclusion and social responsibility programs, we’re doing the work to give everyone the space to be their full selves while giving back to our community. We’re looking for problem-solvers, game-changers, innovators, dreamers, doers—people that are ready to move the needle and build on our success. As our industry accelerates, we aren’t just keeping up—we’re staying ahead of the game. Electronic Arts is an equal opportunity employer. All employment decisions are made without regard to race, color, national origin, ancestry, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, age, genetic information, religion, disability, medical condition, pregnancy, marital status, family status, veteran status, or any other characteristic protected by law. Electronic Arts also makes workplace accommodations for qualified individuals with disabilities as required by applicable law.

Date Opened: 2022-04-26 01:58:03.013

EEO Employer Verbiage:

Om EA

På Electronic Arts är vårt mål att inspirera världen till att spela. Vi skapar fantastiska nya spelupplevelser för miljontals spelare världen över genom att sammanföra talangfulla människor som kombinerar kreativitet, innovation och passion. Vi vet att vår mångfald är vår styrka. Vi skapar en inkluderande kultur för våra anställda och ger dem möjligheter att lära sig nya saker och vägleda andra anställda så de kan utföra sitt livs viktigaste och mest givande arbete.

Vi sätter våra anställda i första rummet. Vi erbjuder omfattande förmånspaket med fokus på hälsa och välstånd för att möta dina behov och hjälpa dig få en bra balans mellan karriären och privatlivet. Vi erbjuder dynamiska och samarbetsinriktade arbetsmiljöer, möjlighet att samverka via våra resursgrupper och hjälp med ett balanserat liv genom betald ledighet, föräldraledighet, gratis spel och mycket mer!

Electronic Arts är en arbetsgivare med lika möjligheter. Alla anställningsbeslut görs utan hänsyn till ras, färg, ursprung, anor, kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, ålder, genetisk information, religion, funktionshinder, sjukdomstillstånd, graviditet, civilstånd, familjestatus, veteranstatus eller annan karakteristik som skyddas av lagen. Electronic Arts gör också arbetsplatsen tillgänglig på det sätt som krävs för kvalificerade personer med funktionshinder, enligt gällande lagar.

Click here to view our Data Privacy Policy.

google-site-verification: google7f7a22bb8fdf2c3d.html