filler

Generalist Software Engineer - FIFA

Location: Vancouver, British Columbia, Canada

Meddelande

Befattningen är inte längre öppen.

Requisition Number: 169522

Position Title: Software Engineer II

External Description:

The Generalist Engineer will be a part of the game creation process, including architectural design, implementation, and debugging on multiple platforms—working on complex problems with Designers, Artists and other Engineers in domains including rendering, gameplay, audio, user interface, online, physics, databases and tools. You will report to the team's manager and work with your peers on developing the game's foundation layer.

Responsibilities:

 • Roughly 70 to 85% hands-on coding (C++), domain ownership will be expected.
 • Work with 3rd party software APIs.
 • Work with people on a large team both locally and remotely.
 • Use common software engineering design patterns and paradigms.
 • Use and design REST-based HTTP APIs.

Qualifications:

 • 3+ years’ experience working on Microsoft, Sony or Nintendo game consoles or other embedded systems.
 • Strong knowledge with C++, ASM is a bonus.
 • Json and XML, able to read/understand and write.
 • Experience working with online services/severs. (HTTP via REST)
 • Knowledge of REST-based APIs.
 • Experience with 3rd party APIs.
 • Experience with Visual Studio and deep knowledge of the debugging tools.
 • Experience with source control systems.

 

City:

State:

Remote?: 0

Community / Marketing Title: Generalist Software Engineer - FIFA

Company Profile:

Electronic Arts Inc. är ett globalt ledande mjukvaruföretag för interaktiv underhållning. EA levererar spel, innehåll och onlinetjänster för internetuppkopplade spelkonsoler, persondatorer, mobiltelefoner och surfplattor.

EEOText: About EA At Electronic Arts, we exist to Inspire the World to Play. We create extraordinary new game experiences for our millions of players everywhere by bringing together talented people that combine creativity, innovation, and passion. We know that our strength lies in the diversity of our people. We immerse our employees into an inclusive culture, and provide opportunities for learning and leading that allow them to do the most impactful and rewarding work of their careers. We put our people first. We provide comprehensive benefit packages with a focus on health and wellbeing to support your needs and help you balance your career and personal life. We provide access to dynamic and collaborative work environments, opportunities to connect and contribute through our Employee Resource Groups, and support for a balanced life with paid time off and new parent leave, plus free video games and so much more! Electronic Arts is an equal opportunity employer. All employment decisions are made without regard to race, color, national origin, ancestry, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, age, genetic information, religion, disability, medical condition, pregnancy, marital status, family status, veteran status, or any other characteristic protected by law. Electronic Arts also makes workplace accommodations for qualified individuals with disabilities as required by applicable law.

Date Opened: 2021-10-26 23:50:48.82

EEO Employer Verbiage:

Om EA

På Electronic Arts är vårt mål att inspirera världen till att spela. Vi skapar fantastiska nya spelupplevelser för miljontals spelare världen över genom att sammanföra talangfulla människor som kombinerar kreativitet, innovation och passion. Vi vet att vår mångfald är vår styrka. Vi skapar en inkluderande kultur för våra anställda och ger dem möjligheter att lära sig nya saker och vägleda andra anställda så de kan utföra sitt livs viktigaste och mest givande arbete.

Vi sätter våra anställda i första rummet. Vi erbjuder omfattande förmånspaket med fokus på hälsa och välstånd för att möta dina behov och hjälpa dig få en bra balans mellan karriären och privatlivet. Vi erbjuder dynamiska och samarbetsinriktade arbetsmiljöer, möjlighet att samverka via våra resursgrupper och hjälp med ett balanserat liv genom betald ledighet, föräldraledighet, gratis spel och mycket mer!

Electronic Arts är en arbetsgivare med lika möjligheter. Alla anställningsbeslut görs utan hänsyn till ras, färg, ursprung, anor, kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, ålder, genetisk information, religion, funktionshinder, sjukdomstillstånd, graviditet, civilstånd, familjestatus, veteranstatus eller annan karakteristik som skyddas av lagen. Electronic Arts gör också arbetsplatsen tillgänglig på det sätt som krävs för kvalificerade personer med funktionshinder, enligt gällande lagar.

Click here to view our Data Privacy Policy.

google-site-verification: google7f7a22bb8fdf2c3d.html