filler

Generalist/Tools Software Engineer - Sports Tech

Location: Vancouver, British Columbia, Canada

Sök

Requisition Number: 169425

Position Title: Software Engineer II

External Description:

Our Character Animation Research Team (A-Team) is a small team based in beautiful Vancouver, British Columbia. We are devoted to advancing the field of Character Animation and AI, to help bring characters to life. Our technology is shared across multiple games in EA including FIFA, Madden, NHL, NBA, Battlefront and Anthem. We are looking for a passionate engineer to join our team to push the boundaries of animation quality.

Key Responsibilities:

● Develop high quality animation tools and runtime technologies

● Work closely with animators and engineers to develop user-friendly, snappy and efficient UI masterpieces

● Support and improve existing animation systems and tools

● Write infrastructure and tools so our Machine Learning models can be deployed to our content creators seamlessly

● Follow engineering best practices as defined by the team

 

Required Technical Skills & Qualifications:

● Bachelor degree in Computer Science or related field, or equivalent training and professional experience

● Proficiency with C#, C++

● Ability to test, debug, and extend other Software Engineer's code competently

● Ability to analyze and improve workflow to enhance group productivity.

● Knowledge of good software engineering practices

● Experience with Visual Studio and deep knowledge of the debugging tools.

● Experience with source control systems.

● Strong technical communication and collaboration skills

 

Desirable Skills and Expertise:

● Proficiency with WPF

● Solid knowledge of Linear Algebra, Statistics and Calculus

● Previous experience in tool development

● Web development stack: JavaScript, Three.js, etc

City:

State:

Remote?: 1

Community / Marketing Title: Generalist/Tools Software Engineer - Sports Tech

Company Profile:

Electronic Arts Inc. är ett globalt ledande mjukvaruföretag för interaktiv underhållning. EA levererar spel, innehåll och onlinetjänster för internetuppkopplade spelkonsoler, persondatorer, mobiltelefoner och surfplattor.

EEOText: About EA At Electronic Arts, we exist to Inspire the World to Play. We create extraordinary new game experiences for our millions of players everywhere by bringing together talented people that combine creativity, innovation, and passion. We know that our strength lies in the diversity of our people. We immerse our employees into an inclusive culture, and provide opportunities for learning and leading that allow them to do the most impactful and rewarding work of their careers. We put our people first. We provide comprehensive benefit packages with a focus on health and wellbeing to support your needs and help you balance your career and personal life. We provide access to dynamic and collaborative work environments, opportunities to connect and contribute through our Employee Resource Groups, and support for a balanced life with paid time off and new parent leave, plus free video games and so much more! Electronic Arts is an equal opportunity employer. All employment decisions are made without regard to race, color, national origin, ancestry, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, age, genetic information, religion, disability, medical condition, pregnancy, marital status, family status, veteran status, or any other characteristic protected by law. Electronic Arts also makes workplace accommodations for qualified individuals with disabilities as required by applicable law.

Date Opened: 2021-10-26 16:52:29.82

EEO Employer Verbiage:

Om EA

På Electronic Arts är vårt mål att inspirera världen till att spela. Vi skapar fantastiska nya spelupplevelser för miljontals spelare världen över genom att sammanföra talangfulla människor som kombinerar kreativitet, innovation och passion. Vi vet att vår mångfald är vår styrka. Vi skapar en inkluderande kultur för våra anställda och ger dem möjligheter att lära sig nya saker och vägleda andra anställda så de kan utföra sitt livs viktigaste och mest givande arbete.

Vi sätter våra anställda i första rummet. Vi erbjuder omfattande förmånspaket med fokus på hälsa och välstånd för att möta dina behov och hjälpa dig få en bra balans mellan karriären och privatlivet. Vi erbjuder dynamiska och samarbetsinriktade arbetsmiljöer, möjlighet att samverka via våra resursgrupper och hjälp med ett balanserat liv genom betald ledighet, föräldraledighet, gratis spel och mycket mer!

Electronic Arts är en arbetsgivare med lika möjligheter. Alla anställningsbeslut görs utan hänsyn till ras, färg, ursprung, anor, kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, ålder, genetisk information, religion, funktionshinder, sjukdomstillstånd, graviditet, civilstånd, familjestatus, veteranstatus eller annan karakteristik som skyddas av lagen. Electronic Arts gör också arbetsplatsen tillgänglig på det sätt som krävs för kvalificerade personer med funktionshinder, enligt gällande lagar.

Click here to view our Data Privacy Policy.

google-site-verification: google7f7a22bb8fdf2c3d.html