filler

[피파온라인4] 게임 밸런스 기획자 (Game Balancing Designer)

Location: Seoul, Seoul, South Korea

Sök

Requisition Number: 169371

Position Title: Game Designer II

External Description:

게임 밸런스 기획자 (Game Balancing Designer) 

 

◆Click 게임기획 직군 소개 바로가기 

Key Responsibilities

 • 스포츠 온라인 게임
  - 경제 / 보상 / 유료화 밸런싱
  - 선수 성장 시스템 / 밸런스 기획
  - BM 관련 시스템 및 컨텐츠 기획

Required Skills

 • 최소 5년 이상의 게임기획 업무 경험
 • 데이터를 분석적으로 활용하여 기획에 적용할 수 있는 능력
 • 기획 내용을 명료하게 설명하고 이해 관계를 조율하는 커뮤니케이션 능력
 • 밸런스 기준과 전략을 수치와 시각 자료로 설명할 수 있는 능력
 • 유저의 성장 경험 시나리오를 세우고 검증하며 개선하는 프로세스를 설계하는 능력

Preferred Skills

 • 축구에 대한 관심과 열정
 • 프로젝트의 처음부터 끝까지 참여해 본 경험
 • 대규모 라이브 컨텐츠 기획 경험
 • 글로벌 서비스 운영 경험
 • 해외 및 국내 퍼블리셔와 함께 이해관계를 조정하며 서비스를 운영한 경험

 제출서류

 • 국문 이력서 및 상세 경력기술서
 • 업무 관련 포트폴리오

City:

State:

Remote?: 0

Community / Marketing Title: [피파온라인4] 게임 밸런스 기획자 (Game Balancing Designer)

Company Profile:

Electronic Arts Inc. är ett globalt ledande mjukvaruföretag för interaktiv underhållning. EA levererar spel, innehåll och onlinetjänster för internetuppkopplade spelkonsoler, persondatorer, mobiltelefoner och surfplattor.

EEOText: About EA At Electronic Arts, we exist to Inspire the World to Play. We create extraordinary new game experiences for our millions of players everywhere by bringing together talented people that combine creativity, innovation, and passion. We know that our strength lies in the diversity of our people. We immerse our employees into an inclusive culture, and provide opportunities for learning and leading that allow them to do the most impactful and rewarding work of their careers. We put our people first. We provide comprehensive benefit packages with a focus on health and wellbeing to support your needs and help you balance your career and personal life. We provide access to dynamic and collaborative work environments, opportunities to connect and contribute through our Employee Resource Groups, and support for a balanced life with paid time off and new parent leave, plus free video games and so much more! Electronic Arts is an equal opportunity employer. All employment decisions are made without regard to race, color, national origin, ancestry, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, age, genetic information, religion, disability, medical condition, pregnancy, marital status, family status, veteran status, or any other characteristic protected by law. Electronic Arts also makes workplace accommodations for qualified individuals with disabilities as required by applicable law.

Date Opened: 2021-10-20 01:41:08.98

EEO Employer Verbiage:

Om EA

På Electronic Arts är vårt mål att inspirera världen till att spela. Vi skapar fantastiska nya spelupplevelser för miljontals spelare världen över genom att sammanföra talangfulla människor som kombinerar kreativitet, innovation och passion. Vi vet att vår mångfald är vår styrka. Vi skapar en inkluderande kultur för våra anställda och ger dem möjligheter att lära sig nya saker och vägleda andra anställda så de kan utföra sitt livs viktigaste och mest givande arbete.

Vi sätter våra anställda i första rummet. Vi erbjuder omfattande förmånspaket med fokus på hälsa och välstånd för att möta dina behov och hjälpa dig få en bra balans mellan karriären och privatlivet. Vi erbjuder dynamiska och samarbetsinriktade arbetsmiljöer, möjlighet att samverka via våra resursgrupper och hjälp med ett balanserat liv genom betald ledighet, föräldraledighet, gratis spel och mycket mer!

Electronic Arts är en arbetsgivare med lika möjligheter. Alla anställningsbeslut görs utan hänsyn till ras, färg, ursprung, anor, kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, ålder, genetisk information, religion, funktionshinder, sjukdomstillstånd, graviditet, civilstånd, familjestatus, veteranstatus eller annan karakteristik som skyddas av lagen. Electronic Arts gör också arbetsplatsen tillgänglig på det sätt som krävs för kvalificerade personer med funktionshinder, enligt gällande lagar.

Click here to view our Data Privacy Policy.

google-site-verification: google7f7a22bb8fdf2c3d.html