filler

Character Artist 2

Location: Shanghai, Shanghai, China

Sök

Requisition Number: 168541

Position Title: Character Artist 2

External Description:

Requirements:

    Clean low/high polygon, (organic and non-organic) modeling skills with strong eye for detail

    Ability to create realistic and stylized character art from concept

    Extensive experience with mesh/UV mapping and texture layout, with specific focus on character art

    Strong expertise in Maya and Photoshop

English and Mandarin proficiency

Excellent conceptual, illustration and design skills

    Detail oriented, organized and able to meet project requirements

 

Desirable Skill

   Strong understanding of human form, anatomy and muscle structure

    Strong understanding of weight, proportion and exaggeration

    Technical skills and knowledge of production pipeline

    Formal traditional art training

    Sculpting and animation skills

    Ability to help guide junior artists

    A resume and portfolio that reflects the skills and abilities above

    Passion for games

 

What skills does EA look for? An EA CG Artist is expected to possess:

    Strong technical and communication skills

    Excellent conceptual, illustration and design skills

    Detail oriented, organized and able to meet project requirements

    Solid understanding of asset management practices

    Good aptitude for problem solving and self-starting with the ability to work with minimal direction

    Strong proficiency in Photoshop and Maya

    Familiarity with animation principles

    Formal art training

City:

State:

Remote?: 0

Community / Marketing Title: Character Artist 2

Company Profile:

Electronic Arts Inc. är ett globalt ledande mjukvaruföretag för interaktiv underhållning. EA levererar spel, innehåll och onlinetjänster för internetuppkopplade spelkonsoler, persondatorer, mobiltelefoner och surfplattor.

EEOText: About EA At Electronic Arts, we exist to Inspire the World to Play. We create extraordinary new game experiences for our millions of players everywhere by bringing together talented people that combine creativity, innovation, and passion. We know that our strength lies in the diversity of our people. We immerse our employees into an inclusive culture, and provide opportunities for learning and leading that allow them to do the most impactful and rewarding work of their careers. We put our people first. We provide comprehensive benefit packages with a focus on health and wellbeing to support your needs and help you balance your career and personal life. We provide access to dynamic and collaborative work environments, opportunities to connect and contribute through our Employee Resource Groups, and support for a balanced life with paid time off and new parent leave, plus free video games and so much more! Electronic Arts is an equal opportunity employer. All employment decisions are made without regard to race, color, national origin, ancestry, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, age, genetic information, religion, disability, medical condition, pregnancy, marital status, family status, veteran status, or any other characteristic protected by law. Electronic Arts also makes workplace accommodations for qualified individuals with disabilities as required by applicable law.

Date Opened: 2021-09-27 16:33:52.973

EEO Employer Verbiage:

Om EA

På Electronic Arts är vårt mål att inspirera världen till att spela. Vi skapar fantastiska nya spelupplevelser för miljontals spelare världen över genom att sammanföra talangfulla människor som kombinerar kreativitet, innovation och passion. Vi vet att vår mångfald är vår styrka. Vi skapar en inkluderande kultur för våra anställda och ger dem möjligheter att lära sig nya saker och vägleda andra anställda så de kan utföra sitt livs viktigaste och mest givande arbete.

Vi sätter våra anställda i första rummet. Vi erbjuder omfattande förmånspaket med fokus på hälsa och välstånd för att möta dina behov och hjälpa dig få en bra balans mellan karriären och privatlivet. Vi erbjuder dynamiska och samarbetsinriktade arbetsmiljöer, möjlighet att samverka via våra resursgrupper och hjälp med ett balanserat liv genom betald ledighet, föräldraledighet, gratis spel och mycket mer!

Electronic Arts är en arbetsgivare med lika möjligheter. Alla anställningsbeslut görs utan hänsyn till ras, färg, ursprung, anor, kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, ålder, genetisk information, religion, funktionshinder, sjukdomstillstånd, graviditet, civilstånd, familjestatus, veteranstatus eller annan karakteristik som skyddas av lagen. Electronic Arts gör också arbetsplatsen tillgänglig på det sätt som krävs för kvalificerade personer med funktionshinder, enligt gällande lagar.

Click here to view our Data Privacy Policy.

google-site-verification: google7f7a22bb8fdf2c3d.html