filler

Software Engineer

Location: Vancouver, British Columbia, Canada

Meddelande

Befattningen är inte längre öppen.

Requisition Number: 166479

Position Title: Software Engineer II

External Description:

The Sports Mobile team is founded on inclusivity, passion, innovation, and creativity with a mission to bring immersive sports gaming experiences built for mobile devices to millions of gamers around the world. With teams located in Canada and the United States and Bucharest, the Sports Mobile team is powered by global talent and looking for passionate and creative new team members to design the future of mobile gaming.

Our mobile team is looking for a Client Engineer to join their team of accomplished people! The Engineer will report to the Engineering Manager who oversees several cross-discipline team members. You will work directly with artists, game designers, UX experts, and other software engineers. You will proto-type and experiment with client-side features and bring new games to millions of players. You will have the option of working in office, remotely, or a hybrid of the two.

You will guide the innovation and excellence that establish a rewarding mobile experience. You are motivated and have a passion for sport.

Key Responsibilities:

  • Develop client systems and UI features for a new Unity sports title.
  • Use industry experience to create and take ownership of unique and captivating experiences.
  • Identify issues and propose solutions.
  • Collaborate with other engineers. Share your ideas on how to make things better.
  • Work with designers to bring new ideas and features to life.

What a Client Engineer needs to have:

  • Passion for making and playing games.
  • 2+ years of Unity/C# Experience.
  • Knowledge of UI principles.
  • Industry experience shipping titles on Android/iOS.
  • Work well with a team

City:

State:

Remote?: 1

Community / Marketing Title: Software Engineer

Company Profile:

Electronic Arts Inc. är ett globalt ledande mjukvaruföretag för interaktiv underhållning. EA levererar spel, innehåll och onlinetjänster för internetuppkopplade spelkonsoler, persondatorer, mobiltelefoner och surfplattor.

EEOText: About EA At Electronic Arts, we exist to Inspire the World to Play. We create extraordinary new game experiences for our millions of players everywhere by bringing together talented people that combine creativity, innovation, and passion. We know that our strength lies in the diversity of our people. We immerse our employees into an inclusive culture, and provide opportunities for learning and leading that allow them to do the most impactful and rewarding work of their careers. We put our people first. We provide comprehensive benefit packages with a focus on health and wellbeing to support your needs and help you balance your career and personal life. We provide access to dynamic and collaborative work environments, opportunities to connect and contribute through our Employee Resource Groups, and support for a balanced life with paid time off and new parent leave, plus free video games and so much more! Electronic Arts is an equal opportunity employer. All employment decisions are made without regard to race, color, national origin, ancestry, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, age, genetic information, religion, disability, medical condition, pregnancy, marital status, family status, veteran status, or any other characteristic protected by law. Electronic Arts also makes workplace accommodations for qualified individuals with disabilities as required by applicable law.

Date Opened: 2021-06-14 23:00:14.967

EEO Employer Verbiage:

Om EA

På Electronic Arts är vårt mål att inspirera världen till att spela. Vi skapar fantastiska nya spelupplevelser för miljontals spelare världen över genom att sammanföra talangfulla människor som kombinerar kreativitet, innovation och passion. Vi vet att vår mångfald är vår styrka. Vi skapar en inkluderande kultur för våra anställda och ger dem möjligheter att lära sig nya saker och vägleda andra anställda så de kan utföra sitt livs viktigaste och mest givande arbete.

Vi sätter våra anställda i första rummet. Vi erbjuder omfattande förmånspaket med fokus på hälsa och välstånd för att möta dina behov och hjälpa dig få en bra balans mellan karriären och privatlivet. Vi erbjuder dynamiska och samarbetsinriktade arbetsmiljöer, möjlighet att samverka via våra resursgrupper och hjälp med ett balanserat liv genom betald ledighet, föräldraledighet, gratis spel och mycket mer!

Electronic Arts är en arbetsgivare med lika möjligheter. Alla anställningsbeslut görs utan hänsyn till ras, färg, ursprung, anor, kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, ålder, genetisk information, religion, funktionshinder, sjukdomstillstånd, graviditet, civilstånd, familjestatus, veteranstatus eller annan karakteristik som skyddas av lagen. Electronic Arts gör också arbetsplatsen tillgänglig på det sätt som krävs för kvalificerade personer med funktionshinder, enligt gällande lagar.

Click here to view our Data Privacy Policy.

google-site-verification: google7f7a22bb8fdf2c3d.html