filler

Software Engineer III

Location: Shanghai, Shanghai, China

Meddelande

Befattningen är inte längre öppen.

Requisition Number: 164110

Position Title: Software Engineer III

External Description:

职位概述:

我们正在寻找一位有才华有经验的Gameplay程序员,候选人必须有能力提升我们现有的游戏并开发多平台的手机游戏,平台包括iOS,安卓等。

工作内容:

- 负责游戏核心玩法的开发。

- 与团队合作,定义项目需求,明确开发目标,并帮助团队成员合理分配工作。

- 参与代码编写、单元测试、代码评审及后端服务器交互。确保高质量的编码。

- 领导构建符合项目需求的游戏引擎框架,制定技术标准。

- 建立技术规范,创建软件体系结构文档。

- 定期就项目进程、问题和风险进行沟通。

- 保持团队不断进取。包括重建结构体系、创新工具以及修复漏洞。

 

任职要求:

- 计算机专业或相关专业本科/研究生。

- 有至少5年游戏软件开发经验,熟练使用C++。

- 有游戏核心玩法开发经验,熟悉AI,状态机,行为树等核心玩法相关技术。

- 掌握常用网络同步模型

- 作为资深程序员,能够独立分析解决复杂问题。

- 有能力在无需监督的情况下,在严格的最后期限内有效完成任务。

- 能与不同部门展开有效的沟通与合作。

City:

State:

Remote?: 0

Community / Marketing Title: Software Engineer III

Company Profile:

Electronic Arts Inc. är ett globalt ledande mjukvaruföretag för interaktiv underhållning. EA levererar spel, innehåll och onlinetjänster för internetuppkopplade spelkonsoler, persondatorer, mobiltelefoner och surfplattor.

EEOText: About EA At Electronic Arts, we exist to Inspire the World to Play. We create extraordinary new game experiences for our millions of players everywhere by bringing together talented people that combine creativity, innovation, and passion. We know that our strength lies in the diversity of our people. We immerse our employees into an inclusive culture, and provide opportunities for learning and leading that allow them to do the most impactful and rewarding work of their careers. We put our people first. We provide comprehensive benefit packages with a focus on health and wellbeing to support your needs and help you balance your career and personal life. We provide access to dynamic and collaborative work environments, opportunities to connect and contribute through our Employee Resource Groups, and support for a balanced life with paid time off and new parent leave, plus free video games and so much more! Electronic Arts is an equal opportunity employer. All employment decisions are made without regard to race, color, national origin, ancestry, sex, gender, gender identity or expression, sexual orientation, age, genetic information, religion, disability, medical condition, pregnancy, marital status, family status, veteran status, or any other characteristic protected by law. Electronic Arts also makes workplace accommodations for qualified individuals with disabilities as required by applicable law.

Date Opened: 2021-02-04 01:22:15.343

EEO Employer Verbiage:

Om EA

På Electronic Arts är vårt mål att inspirera världen till att spela. Vi skapar fantastiska nya spelupplevelser för miljontals spelare världen över genom att sammanföra talangfulla människor som kombinerar kreativitet, innovation och passion. Vi vet att vår mångfald är vår styrka. Vi skapar en inkluderande kultur för våra anställda och ger dem möjligheter att lära sig nya saker och vägleda andra anställda så de kan utföra sitt livs viktigaste och mest givande arbete.

Vi sätter våra anställda i första rummet. Vi erbjuder omfattande förmånspaket med fokus på hälsa och välstånd för att möta dina behov och hjälpa dig få en bra balans mellan karriären och privatlivet. Vi erbjuder dynamiska och samarbetsinriktade arbetsmiljöer, möjlighet att samverka via våra resursgrupper och hjälp med ett balanserat liv genom betald ledighet, föräldraledighet, gratis spel och mycket mer!

Electronic Arts är en arbetsgivare med lika möjligheter. Alla anställningsbeslut görs utan hänsyn till ras, färg, ursprung, anor, kön, könsidentitet eller -uttryck, sexuell läggning, ålder, genetisk information, religion, funktionshinder, sjukdomstillstånd, graviditet, civilstånd, familjestatus, veteranstatus eller annan karakteristik som skyddas av lagen. Electronic Arts gör också arbetsplatsen tillgänglig på det sätt som krävs för kvalificerade personer med funktionshinder, enligt gällande lagar.

Click here to view our Data Privacy Policy.

google-site-verification: google7f7a22bb8fdf2c3d.html